Startpagina Adverteren Meedoen Dochterpagina's
Startert.nl startpagina

Adverteren op Startert.nl startpagina

We kunnen lang praten over wat Startert.nl startpagina nou precies is, maar het is misschien het makkelijkst om de website te omschrijven als een startpagina. De website is sinds de herst van 2010 online en heeft sinds die tijd al vele bezoekers over de vloer gehad. Iedere dag komen er ongeveer 100 unieke bezoekers langs op Startert.nl startpagina.

Niet zomaar een standaard startpagina

Startert.nl startpagina is één van de vele startpagina's die het Nederlandse internet rijk is. Toch staat Startert.nl bekend als een startpagina die redelijk uniek is in uiterlijk, gebruik en mogelijkheden. Natuurlijk, er gaat niets boven startpagina.nl. Maar om daar op te adverteren moet een adverteerder met een hele grote tas geld aankomen. Dat hoeft bij Startert.nl startpagina niet. U kunt hier al adverteren voor € 250,00 per kwartaal met een 468x60px banner op de voorpagina van Startert.nl startpagina.

Advertentie mogelijkheden

Er kan op verschillende manieren geadverteerd worden op de website van Startert.nl. Van tekstlink tot banner en daarin zijn weer vele variaties mogelijk. U kunt om te beginnen met drie verschillende banners adverteren op de voorpagina van Startert.nl startpagina.

Banner afmetingen en tarieven per kwartaal

Banner afmetingen en tarieven per half jaar

Banner afmetingen en tarieven per jaar

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de tarieven? Stuur dan een e-mailbericht via ons e-mailformulier. U krijgt binnen 24 uur een reactie van de verkoopafdeling.

Dochterpagina's van Startert.nl startpagina

De mogelijkheden en tarieven die hier besproken zijn gelden alleen voor de voorpagina van Startusnl startpagina en de linker 234x60 pixes banner positie. Bij de dochterpagina's gelden andere voorwaarden en worden daarnaast ook nog beheert door derden. Iedere dochterpagina heeft zo z'n eigen onderwerp en eigen tarieven. Op alle dochterpagina's vindt u een link naar een contact formulier waarmee u in contact kunt komen met de beheerder van die bewuste dochterpagina.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW Alle genoemde prijzen zijn op basis van vooruit betaling op basis van een BTW factuur van Solutix Webservices. Wanneer u op rekening geleverd wil krijgen en een bepaalde betalingstermijn wil afspreken worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Daarnaast laten wij ook een krediet check uit bij één van onze partners.